Jak powstają nazwy komponentów i jak je odszyfrować?

Pojedyncze białka ze źródła alergenu zwane są komponentami alergenowymi lub składowymi alergenu. Nazewnictwo komponentów może na pierwszy rzut oka wydać się bardzo skomplikowane, ale w rzeczywistości jest logiczne i łatwe do odszyfrowania.

Nazwy komponentów tworzone są według następującego schematu: pierwsze 3 litery nawiązują do łacińskiej nazwy rodzajowej, kolejny jednoliterowy człon to pierwsza litera łacińskiej nazwy gatunkowej, po której występuje liczba określająca kolejny numer komponentu. Dwa przedrostki przed nazwą komponentu informują, jaką metodą został pozyskany komponent: n – oznacza natywny komponent, czyli oczyszczony z naturalnego źródła, natomiast r – wskazuje, że komponent został wyprodukowany metodami inżynierii genetycznej.

Obok zunifikowanych i opisanych wyżej nazw komponentów często pojawiają się również nazwy własne komponentu, np. komponent mleka Bos d8 to kazeina, a komponent jajka kurzego Gal d1 to owomukoid.

antyneuronalne.pl boreliozaonline.pl autoprzeciwciala.info kalpro.pl