Rodzaje testów EUROLINE

Jakie są rodzaje testów EUROLINE?

PROFILE różnej wielkości (różna ilość alergenów na jednym teście) – w jednym badaniu oceniana jest reakcja z  2, 6, 10, 13, 20, 27, 36 i aż 54 alergenami jednocześnie. EUROLINE to najszerszy na rynku wybór profili do diagnostyki serologicznej alergii.

PROFILE o określonym zestawie alergenów – dostępne są badania zawierające:

  • tylko alergeny wziewne (np. różne kombinacje sierści i naskórków zwierząt, piór ptaków, pyłków  drzew i traw, alergenów kurzu domowego, grzybów i pleśni)
  • tylko alergeny pokarmowe (np. różne kombinacje alergenów pokarmowych spośród owoców, warzyw, orzechów, zbóż, mięs, ryb i owoców morza, przypraw)
  • tylko jady owadów
  • profile mieszane, czyli różne kombinacje alergenów wziewnych, pokarmowych i jadów owadów

PROFILE 10 alergenowe uzupełniające się wzajemnie. Dostępnych jest 8 różnych profili (4 wziewne i 4 pokarmowe), każdy zawierających po 10 alergenów. Daje to możliwość uzyskania do 80 różnych wyników.  Alergeny są tak dobrane, że żaden nie powtarza się w innym profilu. Dzięki temu, to samo badanie nie jest ponownie wykonywane w kolejnym profilu.  Pacjent płaci tylko raz za oznaczenie alergenu. Alergeny zostały pogrupowane w logiczne kategorie, które pozwalają na szybki wybór odpowiedniego dla pacjenta profilu.

Profile DPA-Dx EUROLINE.  Tradycyjne profile EUROLINE zawierają pełne ekstrakty alergenowe, natomiast Profile DPA-Dx wyłącznie wyselekcjonowane składniki, które są odpowiedzialne za występowanie alergii bądź wskazują na  reakcje krzyżowe z innymi alergenami. Profile DPA-Dx dają więc możliwość uzyskania informacji na które konkretnie białka danego alergenu pacjent jest uczulony. Taka informacja jest ważna przed planowanym odczulaniem. Doskonałym przykładem takiego profilu jest EUROLINE DPA-Dx Mleko, gdzie obok pełnego ekstraktu mleka krowiego zostały umieszczone najważniejsze białka mleka (kazeina, β-Laktoglobulina, α-Laktoalbumina, BSA i laktoferyna) w postaci osobnych pasm alergenowych.

antyneuronalne.pl boreliozaonline.pl autoprzeciwciala.info kalpro.pl