Kalendarz pylenia cz. 5 Trawy

Okres pylenia traw jest stosunkowo długi. Zaczyna się w maju i może trwać do początku września. Sezon pylenia jest ściśle związany z aktualnymi warunkami pogodowymi oraz regionem geograficznym i w każdym roku wygląda nieco inaczej. Ponadto wegetacja w regionach górskich czy np. w północno-wschodniej Polsce następuje nieco później w porównaniu z innymi obszarami Polski, dlatego niebezpieczne dla alergików stężenie pyłku traw będzie tam zwykle opóźnione o kilka tygodni.

Szczyt pylenia traw przypada w Polsce od drugiej połowy maja do początku lipca, wtedy obserwujemy największe stężenie pyłku w powietrzu.

W strefie klimatu umiarkowanego, w której leży Polska, dominuje pyłek traw z podrodziny wiechlinowatych (Pooideae). Jej przedstawicielami są:

  • tymotka łąkowa (Phleum pratense),
  • kupkówka pospolita (Dactylis glomerata),
  • życica trwała (Lolium perenne),
  • tomka wonna (Anthoxanthum odoratum),
  • wiechlina łąkowa (Poa pratensis),
  • żyto zwyczajne (Secale cereale) – jedna z głównych traw użytkowych w Polsce.

Pyłek tych traw charakteryzuje się bardzo dużym podobieństwem w budowie, co jest przyczyną reakcji krzyżowych pomiędzy różnymi gatunkami.

Już 20 ziaren pyłku w 1 m3 powietrza może wywołać objawy kliniczne u osoby uczulonej.

Diagnostyka alergii na pyłki

Alergię na pyłek traw można potwierdzić testami: EUROLINE Pediatryczny, EUROLINE Wziewny, EUROLINE Pediatryczny-Wziewny,; EUROLINE Atopowy, EUROLINE Trawy i Chwasty, EUROLINE Litewski, EUROLINE Duży profil alergiczny, EUROLINE DPA-Dx Pyłki 1

Gdzie znajduje się najbliższe laboratorium wykonujące badania na alergie?

Zastanawiasz się „gdzie mogę wykonać testy alergiczne”? Skorzystaj z naszej wyszukiwarki na górze strony. Dzięki temu dowiesz się, gdzie znajduje się najbliższe laboratorium wykonujące badania na alergie w Twojej okolicy.

Kalendarz pylenia (cz. 1 Leszczyna)

Kalendarz pylenia (cz. 2 Olcha)

Kalendarz pylenia (cz. 3 Brzoza)

Kalendarz pylenia (cz. 4 Topola)

Dodaj komentarz

antyneuronalne.pl boreliozaonline.pl autoprzeciwciala.info kalpro.pl