X

Interpretacja testów alergicznych DPA-Dx cz. 4

Jak interpretować ujemny wynik alergenu w postaci komponentu przy dodatnim wyniku pełnych ekstraktów alergenowych i pasma CCD na profilach EUROLINE DPA-Dx?

Przeciwciała anty-CCD mają bardzo ograniczone znaczenie kliniczne ponieważ nie są zdolne do inicjacji reakcji alergicznej np. uwolnienia histaminy z komórki. Wpływają jednak na wynik w testach serologicznych. Z jednej strony mogą powodować zawyżenie wyniku dodatniego, jeśli pacjent jest rzeczywiście uczulony na alergen, z drugiej strony mogą prowadzić do wyniku fałszywie negatywnego, jeśli pacjent nie jest uczulony na alergen, czyli nie produkuje specyficznych IgE przeciwko istotnym diagnostycznie epitopom alergenowym (białkowym).

W przypadku dodatniego wyniku dla pasm zawierających pełne ekstrakty alergenowe i jednoczesnym dodatnim wyniku dla pasma CCD oraz ujemnym dla komponentów, można podejrzewać, że za dodatni wynik dla pełnego ekstraktu odpowiedzialne są przeciwciała anty-CCD. W testach molekularnych EUROLINE DPA-Dx wszystkie komponenty alergenów, które w swojej naturalnej (natywnej) postaci posiadają reszty CCD np. pyłek traw i drzew (tymotka łąkowa, brzoza), jady owadów błonkoskrzydłych (jad osy i pszczoły) warzywa i owoce (orzeszki ziemne) są produkowane z wykorzystaniem metod inżynierii genetycznej (białka rekombinowane) co pozwala na uzyskanie komponentów pozbawionych reszt CCD. Umieszczenie na profilu, obok komponentów pozbawionych reszt CCD, również pełnych ekstraktów alergenowych (posiadających CCD), ma na celu zapewnienie najwyższej czułości testu.

W zaprezentowanym poniżej przykładowym wyniku testu EUROLINE DPA-Dx Pyłki 1 zostały wybarwione następujące pasma alergenowe:

  • brzoza (pełen ekstrakt) – świadczy o występowaniu w surowicy pacjenta specyficznych IgE przeciwko komponentom zawartym w brzozie, ale nie wiemy dokładnie jakim. Mogą to być komponenty specyficzne, ale również niespecyficzne reszty CCD,
  • tymotka (pełen ekstrakt) – świadczy o występowaniu w surowicy pacjenta specyficznych IgE przeciwko komponentom zawartym w tymotce, ale nie wiemy dokładnie jakim. Mogą to być komponenty specyficzne, ale również niespecyficzne reszty CCD,
  • marker CCD – świadczy o występowaniu w surowicy pacjenta specyficznych IgE przeciwko reagującym krzyżowo resztom węglowodanowym (CCD),
  • pasmo kontrolne – potwierdza prawidłowe wykonanie badania przez diagnostę laboratoryjnego.

Jednoczesne wybarwienie pasm dla pełnych ekstraktów alergenowych brzozy i tymotki, markera CCD przy negatywnym wyniku dla komponentów może sugerować, że za dodatni wynik odpowiadają jedynie przeciwciała anty-CCD. Szczególnie wówczas, kiedy pacjent nie wykazuje objawów alergii po kontakcie z pyłkiem brzozy i/lub tymotki.

Istnieje również druga możliwość interpretacji takiego wyniku. Być może u pacjenta występują, obok przeciwciał anty-CCD, również przeciwciała przeciwko innym komponentom niż te, które zostały użyte do produkcji testu (o takiej sytuacji pisaliśmy tutaj).

Jak rozpoznać alergię?

Należy pamiętać, że do klinicznego rozpoznania alergii niezbędne jest potwierdzenie objawów klinicznych u pacjenta. Sam pozytywny wynik testu nie jest równoznaczny z rozpoznaniem objawowej alergii.

Molekularne testy alergologiczne

Przeciwciała przeciwko komponentom alergenowym można oznaczyć przy użyciu profili EUROLINE DPA-Dx: Jady owadów 2, Jady owadów 3, Mleko 1, Orzeszki ziemne 1, Pediatryczny 1, Pyłki 1

Wszystkie profile alergologiczne EUROLINE posiadają marker CCD, który pozwala na potwierdzenie obecności przeciwciał anty-CCD w surowicy pacjenta.

Gdzie znajduje się najbliższe laboratorium wykonujące badania na alergie?

Zastanawiasz się „gdzie mogę wykonać testy alergiczne”? Skorzystaj z naszej wyszukiwarki na górze strony. Dzięki temu dowiesz się, gdzie znajduje się najbliższe laboratorium wykonujące badania na alergie w Twojej okolicy.

Interpretacja alergicznych testów DPA-Dx cz. 1

Interpretacja alergicznych testów DPA-Dx cz. 2

Interpretacja alergicznych testów DPA-Dx cz. 3

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

antyneuronalne.pl boreliozaonline.pl autoprzeciwciala.info kalpro.pl