Blog

28 | 09

Interpretacja testów alergicznych DPA-Dx cz. 4

Jak interpretować ujemny wynik alergenu w postaci komponentu przy dodatnim wyniku pełnych ekstraktów alergenowych i paśmie CCD na profilach EUROLINE DPA-Dx? Przeciwciała anty-CCD mają bardzo ograniczone znaczenie kliniczne ponieważ nie są zdolne do inicjacji reakcji alergicznej np. uwolnienia histaminy z komórki. Wpływają jednak na […]

14 | 09

Interpretacja testów alergicznych DPA-Dx cz. 3

Jak interpretować ujemny wynik alergenu w postaci pełnego ekstraktu przy dodatnim wyniku komponentów alergenowych na profilach EUROLINE DPA-Dx? Przeciwciała IgE, produkowane przez osoby uczulone, łączą się z konkretnymi miejscami zlokalizowanymi na alergenie, czyli tzw. epitopami. Mogą rozpoznawać z jednej strony sekwencje […]

31 | 08

Interpretacja testów alergicznych DPA-Dx cz. 2

Jak interpretować ujemny wynik alergenu w postaci pełnego ekstraktu przy dodatnim wyniku komponentów alergenowych na profilach EUROLINE DPA-Dx? Pełne ekstrakty alergenowe, wykorzystywane w tradycyjnej diagnostyce serologicznej, stanowią mieszaninę wszystkich komponentów danego źródła alergenu. Niektóre komponenty choć bardzo istotne […]

17 | 08

Interpretacja testów alergicznych DPA-Dx cz. 1

Jak interpretować dodatni wynik alergenu w postaci pełnego ekstraktu przy ujemnym wyniku komponentów alergenowych na profilach EUROLINE DPA-Dx? Pełne ekstrakty alergenowe zawierają mieszaninę wszystkich możliwych białek z danego źródła alergenu, zarówno istotnych pod kątem identyfikacji rzeczywistej przyczyny alergii (alergeny […]

03 | 08

Leczenie alergii cz. 3 Odczulanie

Immunoterapia swoista, zwana potocznie odczulaniem, polega na podawaniu choremu coraz większych dawek alergenów w postaci szczepionek (stosowanych parenteralnie lub podjęzykowo) w celu wypracowania tolerancji i złagodzenia lub wyeliminowania objawów w przypadku kontaktu z alergenem. Terapia trwa ok. 3–5 lat. Do alergenów o najlepiej […]

20 | 07

Leczenie alergii cz. 2 Farmakologia

Jeśli unikanie kontaktu z alergenem nie jest możliwe, np. w przypadku sezonowo występujących alergii na alergeny wziewne (pyłek roślin) lub całorocznej alergii na alergeny zawarte w kurzu domowym (roztocze, zarodniki grzybów), można zastosować leczenie farmakologiczne w celu poprawy jakości życia pacjenta z alergią. Leki […]

antyneuronalne.pl boreliozaonline.pl autoprzeciwciala.info kalpro.pl