Alergia – echo walki naszych przodków z pasożytami?

Nowoczesna medycyna w krajach rozwiniętych zredukowała do minimum zagrożenie ze strony chorób pasożytniczych. Spadek ten wyraźnie koreluje ze wzrostem ryzyka zachorowania na choroby alergiczne. Od wielu lat podejrzewano, że zaobserwowana zależność to wynik ewolucyjnego przystosowania naszego układu odpornościowego do ciągłej stymulacji przez obecne w środowisku zagrożenia. Naukowcy podejrzewali, że gdy układ odpornościowy nie ma czego zwalczać, zaczyna „szukać na siłę wroga”. W efekcie zaczyna nadmiernie reagować gdy organizm ma kontakt z nieszkodliwymi antygenami (w tym alergenami), a taka nadmierna reakcja może prowadzić do wystąpienia alergii.

Pozornie różne, a tak podobne

Wyniki badań naukowych opublikowanych w PLOS Computational Biology zdają się częściowo wspierać tę teorię. Okazuje się bowiem, że budowa popularnych alergenów jest bardzo podobna do struktury antygenów pasożytów. Badacze porównali 2 712 antygenów wywołujących alergię oraz 70 403 białek obecnych u pasożytów. Okazało się, że struktura aż 2445 alergenów jest zbliżona do budowy białek obecnych u pasożytów. Reakcja alergiczna jest wynikiem nadmiernej produkcji przeciwciał klasy IgE. Naukowcy założyli więc, że skoro alergeny wykazują podobną budowę do białek pasożytów, to kontakt z tymi drugimi powinien prowadzić do produkcji przez organizm przeciwciał IgE. Taka reakcja organizmu wspierałaby założenie, że wzrost zachorowalności na alergię wynika ze zmniejszonego zagrożenia ze strony pasożytów. Aby potwierdzić słuszność tej teorii naukowcy przeprowadzili eksperyment.

Co łączy brzozę i schistosomatozę?

Badacze wybrali do swojego testu pasożyta – przywrę Schistosoma mansoni, która wywołuje schistosomatozę. W ciele przywry występuje białko SmBv1L, którego budowa jest bardzo podobna do struktury białka Betv1 występującego w pyłku brzozy i odpowiadającego za występowanie alergii. Naukowcy zbadali potencjał białka przywry (SmBv1L) do wiązania się ze specyficznymi przeciwciałami klasy IgE obecnymi w surowicy pacjentów ze schistosomatozą. Zgodnie z założeniami badaczy białko SmBv1L wiązało się z przeciwciałami IgE obecnymi w surowicy części z chorych. Obserwacja ta potwierdza założenie, że odpowiedź układu odpornościowego skierowana przeciwko pasożytom jest zbliżona do mechanizmu powstawania reakcji alergicznej. Po raz kolejny naukowcy potwierdzili fakt, że alergia to choroba cywilizacyjna. Jest ona ceną jaką płacimy za to, że dzięki nowoczesnej medycynie jesteśmy chronieni przed inwazją pasożytów.

Diagnostyka alergii na pyłki

Przeciwciał przeciwko alergenowi brzozy Bet v1 można oznaczyć testem EUROLINE DPA-Dx Pyłki.

Źródło:

Tyagi N., Farnell E.J., Fitzsimmons C.M. i wsp. Comparisons of Allergenic and Metazoan Parasite Proteins: Allergy the Price of Immunity. PLOS Computational Biology | DOI:10.1371/journal.pcbi.1004546

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

antyneuronalne.pl boreliozaonline.pl autoprzeciwciala.info kalpro.pl