Wynik i interpretacja

Jak wygląda wynik testu EUROLINE i jak go interpretować?

Wyniki testów Euroline

Wynik testu alergologicznego EUROLINE składa się z listy dostępnych na danym profilu alergenów, którym przyporządkowana jest wyliczona przez program klasa EAST. W zależności od ustawień programu może być podane stężenie przeciwciał lub intensywność wybarwienia pasm. Prezentowana jest również graficzna forma wyniku badania alergologicznego w postaci wykresu słupkowego do odczytu jednym rzutem oka. Wynik serologicznych testów na alergię EUROLINE podaje się w 6-stopniowej skali EAST. Każda z klas prezentuje odpowiedni zakres stężeń przeciwciał IgE, dokładne zakresy każdej z klas znajdują się pod wynikiem w tabeli. Im wyższa klasa, tym wyższe stężenie przeciwciał IgE, a co za tym idzie, wyższe prawdopodobieństwo alergii u pacjenta.

Interpretacja wyników powinna być zawsze prowadzona przez lekarza specjalistę. To on na podstawie wywiadu, historii choroby i objawów pacjenta oraz wyników badania alergologicznego stawia diagnozę. Do rozpoznania alergii nigdy nie bierze się pod uwagę jedynie wyników badań, wyniki powinny korelować z objawami.